Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Wszczęcie kontroli podatkowej – co w praktyce oznacza?

Wojciech Pławiak16 listopada 2022

Co do zasady, wszczęcie kontroli następuje poprzez doręczenie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazanie legitymacji służbowej kontrolowanemu lub ustanowionemu pełnomocnikowi.

Wszczęcie kontroli podatkowej

Co musi zawierać upoważnienie do przeprowadzenie kontroli podatkowej?

 • oznaczenie organu kontrolującego
 • datę i miejsce wystawienia upoważnienia
 • podstawę prawną kontroli
 • imię, nazwisko i numer legitymacji służbowej osoby kontrolującej
 • oznaczenie kontrolowanego
 • określenie zakresu kontroli
 • datę rozpoczęcia i przewidywaną datę zakończenia kontroli
 • podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji
 • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

Upoważnienie, które nie spełnia powyższych wymagań, nie może stanowić podstawy do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Czy możliwe jest wszczęcie kontroli bez doręczenia imiennego upoważnienia?

 W tym miejscu warto wspomnieć o nadzwyczajnym rodzaju wszczęcia kontroli – „na legitymację”.

Charakteryzuje się on możliwością wszczęcia kontroli bez doręczenia upoważnienia, a jedynie po okazaniu legitymacji służbowej. Jednakże w takiej sytuacji, kontrolowany w ciągu 3 dni od wszczęcia kontroli musi otrzymać upoważnienie do jej przeprowadzenia. W sytuacji niedoręczenia upoważnienia w ustawowym terminie, zebrane w czasie kontroli dokumenty nie będą mogły stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym.

Wszczęcie kontroli „na legitymację” jest szczególną sytuacją, która ma miejsce wyłącznie w sytuacji niezbędności podjęcia czynności dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Masz kontrolę podatkową

Nieobecność kontrolowanego – czy coś zmienia?

 Jeżeli do momentu wszczęcia kontroli kontrolowany nie zdecydował się na umocowanie pełnomocnika, w sytuacji nieobecności, jest on obowiązany do ustanowienia pełnomocnika, który będzie działał wyłącznie w czasie nieobecności.

W przypadku nieobecności kontrolowanego i jego pełnomocnika, kontrola nie może być wszczęta. W takiej sytuacji, kontrola ulega zawieszeniu, a kontrolowany jest obowiązany do osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Czy okres zawieszenia kontroli wlicza się do czasu trwania kontroli?

Okres zawieszenia kontroli nie wlicza się do czasu trwania kontroli.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

Photo by Van Tay Media on Unsplash

***

Miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej

Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane jedynie w oznaczonych miejscach i czasie. Warto również pamiętać, że zebrane w kontroli dokumenty nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym, jeżeli upłynął wskazany w upoważnieniu termin zakończenia kontroli i nie został wyznaczony nowy termin [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Wojciech Pławiak

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: