Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Właściwość organów przy kontroli podatkowej

Wojciech Pławiak16 listopada 2022

Kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez naczelników urzędów skarbowych. Co do zasady ich właściwość wynika z miejsca zamieszkania lub siedziby kontrolowanego podatnika, jednak od tej zasady istnieje kilka wyjątków.

Właściwość organów przy kontroli podatkowej

Jakie są przesłanki zmiany organu właściwego do przeprowadzenia kontroli podatkowej?

Pierwszą przesłanką, która skutkuje zmianą organu właściwego do przeprowadzenia kontroli jest zmiana adresu zamieszkania lub siedziby.

Nie dzieje się tak w dwóch przypadkach, gdy:

 • organ wszczął już kontrolę lub postępowanie podatkowe
 • organ zakończył kontrolę, ale nie wszczął postępowania podatkowego.

Czy istnieje szczególny tryb wyznaczenia organu właściwego?

Możliwy jest również szczególny tryb wyznaczania właściwego organu. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez inny organ, niż organ właściwy miejscowo dokonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Sytuacja taka ma miejsce, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienie przestępstwa lub konieczność zabezpieczenia dowodów popełnienia przestępstwa.

Masz kontrolę podatkową

Kontrolę podatkową, której celem jest sprawdzenie stosowania uzgodnionej metody ustalania cen transferowych między powiązanymi podmiotami, przeprowadza Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

***

Uprawnienia kontrolującego w trakcie kontroli podatkowej

Głównym celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowany podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Dlatego też kontrolującym przysługuje szereg uprawnień, których głównym celem jest weryfikacja powyższego wywiązywania się z podatnika z nałożonych na niego obowiązków [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Wojciech Pławiak

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: