Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

PROCEDURY WERYFIKACJI KONTRAHENTÓW

Przygotowanie procedur weryfikacji kontrahentów

DZIAŁALNOŚĆ NA RYNKU WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ. Przedsiębiorcy grozi odmowa odliczenia zapłaconego w cenie VAT, odpowiedzialność solidarna za zobowiązanie podatkowe zbywcy, dodatkowa sankcja VAT w wysokości 100% podatku, zakwestionowanie kosztów uzyskania przychodów i sankcyjna 150% stawka odsetek za zwłokę.

DZIAŁALNOŚĆ NA RYNKU WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ

Co grozi przedsiębiorcom:

Aktywne wsparcie podatnika w toku kontroli podatkowej
Kontrola podatkowa to codzienność każdego przedsiębiorcy.

Wspieramy podatników w aktywnej obronie swoich praw.

Jak pomożemy CI zabezpieczyć firmę na wypadek kontroli?

  1. Przeprowadzimy Cię przez procedurę sprawdzania kontrahentów z którymi współpracujesz
  2. Umożliwimy wykazanie dochowania należytej staranności w weryfikacji rzetelności kontrahentów
  3. Zadbamy o wnikliwą i sprawną weryfikację rzetelności Twoich kontrahentów

Przygotowanie procedur weryfikacji

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia wskazujące jak dochować należytej staranności i zabezpieczyć się przed ryzykiem odmowy odliczenia VAT od nabycia i odpowiedzialności solidarnej za podatek VAT kontrahenta.

Objaśnienia są efektem prac zespołu roboczego w Ministerstwie Finansów, z udziałem Wojciecha Pławiaka, Partnera w LITIGATO Spory podatkowe. To pierwsza szansa na realne ograniczenie ryzyka wielomilionowych zaległości podatkowych poprzez wdrożenie opartych na objaśnieniach wewnętrznych procedur weryfikacji kontrahentów.

Obecnie standardem na rynku jest obciążanie uczciwych przedsiębiorców odpowiedzialnością za to, że jeden z poprzednich uczestników obrotu nie uiścił należnego podatku VAT, o czym nie mogli oni wiedzieć. Przedsiębiorcy grozi odmowa odliczenia zapłaconego w cenie VAT, odpowiedzialność solidarna za zobowiązanie podatkowe zbywcy, dodatkowa sankcja VAT w wysokości 100% podatku, zakwestionowanie kosztów uzyskania przychodów i sankcyjna 150% stawka odsetek za zwłokę.

Udział w pracach zespołu roboczego Ministerstwa Finansów umożliwił nam opracowanie procedury umożliwiającej weryfikację kontrahenta zgodnie z wskazówkami zawartymi w objaśnieniach. Właściwa weryfikacja kontrahentów jest kluczowa dla ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności. Zastosowanie się do objaśnień chroni zaś przed zapłatą podatku wraz z odsetkami oraz odpowiedzialnością karną skarbową.

Proponujemy dwa warianty współpracy wzór procedury do samodzielnego wdrożenia oraz wdrożenie indywidualnej procedury uwzględniającej specyfikę danego przedsiębiorcy.

Wojciech Pławiak
Partner

LITIGATO Spory podatkowe
Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak

tel. +48 609 241 737
email: wojciech.plawiak@litigato.pl

***