Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

PIT

Sprzedaż działek należących do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy podatkowe za sprzedaż dokonywaną w ramach działalności gospodarczej. W takim przypadku osoba sprzedająca  będzie zobowiązana do zapłaty podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, nawet wówczas, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat. Sprzedaż działki – sprzedaż prywatna […]

Komentarze (0)

Ograniczenie zaliczek na CIT / PIT

Wojciech Pławiak19 marca 2020

Post image for Ograniczenie zaliczek na CIT / PIT

Jak w czasach kryzysu ograniczyć wysokość zaliczki na PIT i CIT

Komentarze (0)