Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

kontrola podatkowa

Protokół kontroli podatkowej

Julia Karcz17 listopada 2022

Otrzymanie protokołu kontroli podatkowej finalizuje kontrolę podatkową. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach – dla organu i dla kontrolowanego. Jakie elementy powinien zawierać protokół kontroli podatkowej?

Komentarze (0)

Nie należy zapominać, że kontrolujący posiadają nie tylko uprawnienia, ale i szereg obowiązków związanych z kontrolą podatkową. Jakie są obowiązki kontrolującego przy kontroli podatkowej?

Komentarze (0)

Sprzedaż działek należących do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy podatkowe za sprzedaż dokonywaną w ramach działalności gospodarczej. W takim przypadku osoba sprzedająca  będzie zobowiązana do zapłaty podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, nawet wówczas, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat. Sprzedaż działki – sprzedaż prywatna […]

Komentarze (0)

Wznowienie postępowań i kontroli podatkowych

Wojciech Pławiak18 maja 2020

Post image for Wznowienie postępowań i kontroli podatkowych

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 w praktyce od kolejnego tygodnia, 25 maja wznowione zostaną kontrole i postępowania podatkowe, w tym możliwość wydawania decyzji podatkowych, również na niekorzyść strony. W ramach tarczy 3.0. usunięto bowiem z pierwszej ustawy antykryzysowej przepisy zawieszające bieg terminów procesowych, w tym terminów załatwiania spraw podatkowych. […]

Komentarze (0)

Post image for Ostatni dzień na wznowienie postępowań wplątanych w karuzelę podatkową

16 stycznia 2020 r. mija ostatni dzień na złożenie wniosków o wznowienie postępowań dla osób wplątanych w karuzelę VAT, dla których kontrola i postępowanie podatkowe zakończyły się negatywnie.

Komentarze (0)