Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Protokół kontroli podatkowej

Julia Karcz17 listopada 2022

Otrzymanie protokołu kontroli podatkowej finalizuje kontrolę podatkową. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach – dla organu i dla kontrolowanego.

Protokół kontroli podatkowej

Jakie elementy powinien zawierać protokół kontroli podatkowej?

 • wskazanie kontrolowanego
 • wskazanie osób kontrolujących
 • przedmiot i zakres  kontroli
 • miejsce i czas kontroli
 • opis ustaleń faktycznych kontroli
 • dokumentacja dotycząca przeprowadzonych w toku dowodów
 • ocena prawna sprawy będącej przedmiotem kontroli
 • pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji
 • pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej
 • fakultatywnie mogą zostać zawarte ustalenia dotyczące badania ksiąg podatkowych w zakresie rzetelności i niewadliwości (wskutek, nie sporządza się odrębnego protokołu badania ksiąg podatkowych).

Co zrobić, gdy nie zgadzamy się z ustaleniami zawartymi w protokole?

Kontrolowany może przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli podatkowej.

Co istotne, brak reakcji kontrolowanego w postaci zastrzeżeń czy wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wskazuje że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli i się z nimi zgadza.

Po przedstawieniu zastrzeżenia przez kontrolowanego, kontrolujący są obowiązani do jego rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania oraz do zawiadomienia o sposobie załatwienia sprawy.

Co to jest korekta deklaracji?

 W przypadku, gdy kontrolujący uwzględnią w całości złożone zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu kontroli – kontrolowany nie musi składać korekty deklaracji. W przeciwnej sytuacji, w razie niezłożenia korekty deklaracji uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy może w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kontroli wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie, której kontrola podatkowa dotyczyła.

Julia Karcz
aplikant radcowski

***

Obowiązki kontrolującego przy kontroli podatkowej

Nie należy zapominać, że kontrolujący posiadają nie tylko uprawnienia, ale i szereg obowiązków związanych z kontrolą podatkową.

Jakie są obowiązki kontrolującego przy kontroli podatkowej?

 • zawiadomienie kontrolowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli (z zastrzeżeniem wskazanych wyjątków) oraz doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia i okazanie legitymacji służbowej [Czytaj dalej…]

Poznaj naszą ofertę: kontrola podatkowa.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Wojciech Pławiak

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: