Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej

Wojciech Pławiak16 listopada 2022

Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane jedynie w oznaczonych miejscach i czasie. Warto również pamiętać, że zebrane w kontroli dokumenty nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym, jeżeli upłynął wskazany w upoważnieniu termin zakończenia kontroli i nie został wyznaczony nowy termin.

Miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej

W jakich miejscach i w jaki sposób organ może prowadzić czynności wynikające z kontroli podatkowej?

Czynności w ramach kontroli podatkowej mogą zostać przeprowadzone w:

 • siedzibie kontrolowanego
 • miejscu przechowywania dokumentacji
 • miejscach związanych z działalnością prowadzoną przez kontrolowanego
 • siedzibie organu podatkowego.

Czynności związane z kontrolą podatkową mogą zostać przeprowadzone w siedzibie kontrolowanego tylko w godzinach prowadzenia jego działalności. Gdy godziny prowadzenia przez kontrolowanego uległy zmniejszeniu na skutek kontroli – czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie.

Co do zasady, księgi podatkowe przechowywane lub prowadzone poza siedzibą kontrolowanego, powinny zostać przez niego udostępnione w jego siedzibie na żądanie organu.

Jeżeli jednak udostępnienie dokumentacji w siedzibie kontrolowanego związane jest z nadmiernymi trudnościami w prowadzeniu bieżącej działalności, księgi i dokumentacja mogą być udostępnione również w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania.

Za zgodą kontrolowanego, możliwe jest również przeprowadzenie kontroli podatkowej w siedzibie organu podatkowego, jeżeli mogłoby to usprawnić postępowanie kontrolne lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

Masz kontrolę podatkową

Czy czas trwania kontroli podatkowej ma znaczenie?

Co do zasady, kontrola podatkowa powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki i nie później niż w dniu oznaczonym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia.

W przypadku niezakończenia kontroli w terminie, organ jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli oraz nowy termin jej zakończenia.

Jeżeli nie został wskazany nowy termin zakończenia kontroli, dokumenty zebrane w postępowaniu po upływie terminu wskazanego w upoważnieniu nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym.

Zakończenie kontroli podatkowej następuje w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

Photo by Samantha Gades on Unsplash

***

Właściwość organów przy kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez naczelników urzędów skarbowych. Co do zasady ich właściwość wynika z miejsca zamieszkania lub siedziby kontrolowanego podatnika, jednak od tej zasady istnieje kilka wyjątków [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Wojciech Pławiak

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: