Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Miejsce i czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Wojciech Pławiak23 listopada 2022

Czynności kontrolne kontroli celno-skarbowej mogą być przeprowadzone tylko w ściśle określonych miejscach. Dla kontroli celno-skarbowej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczące limitowania dni kontrolnych w roku kalendarzowym.

Miejsce i czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Miejsce prowadzenia kontroli

Czynności związane z kontrolą celno-skarbową mogą być wykonywane w:

 • siedzibie  kontrolowanego
 • urzędzie celno-skarbowym
 • miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych
 • innych miejscach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • innych urzędach obsługujących organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Co do zasady, kontrola celno-skarbowa powinna zakończyć się bez zbędnej zwłoki – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od jej wszczęcia. Organ może jednak przedłużyć okres kontroli, zawiadamiając kontrolowanego o przyczynach przedłużenia kontroli i przewidywanym czasie jej zakończenia.

W orzecznictwie wskazuje się jednak, że niedoręczenie zawiadomienia o nowym terminie zakończenia czynności kontrolnych przed jego upływem nie powoduje zakończenia kontroli, która może być kontynuowana. W przypadku braku wskazania nowego terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej, dokumenty zgromadzone po upływie terminu nie mogą stanowić dowodu.

Podczas prowadzenia kontroli celno-skarbowej nie obowiązują ograniczenia i gwarancje wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców. Ponadto, przepisy prawa nie wskazują, ile czasu powinno upłynąć pomiędzy zakończeniem jednej, a wszczęciem kolejnej kontroli, jednakże co do zasady nie jest możliwe poddanie kontroli tej samej kwestii w zakresie tego samego przedsiębiorcy.

Powyższe wskazuje, że termin zakończenia kontroli celno-skarbowej może być wielokrotnie przedłużany, to kontrolowany może podjąć działania pozwalające na weryfikację czasu trwania kontroli w jego przedsiębiorstwie.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

Zdjęcie: Moose Photos

***

Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia – w przeciwieństwie do kontroli podatkowej, w której doręczenie podatnikowi zawiadomienia jest obligatoryjne.

Kontrola celno-skarbowa jest prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych [Czytaj dalej…]

Poznaj naszą ofertę: kontrola celno skarbowa.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Wojciech Pławiak

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: