Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Kontrola podatkowa a bieg terminu przedawnienia

Wojciech Pławiak16 listopada 2022

Co do zasady, zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przepisy podatkowe przewidując jednak możliwość zawieszenia lub przerwania terminu przedawnienia, co skutkuje wydłużeniem czasu, w którym organy podatkowe mogą dochodzić od podatnika zapłaty danego podatku.

Kontrola podatkowa a bieg terminu przedawnienia

Jaka jest różnica miedzy zawieszeniem, a przerwaniem biegu terminu przedawnienia?

Zawieszony bieg terminu przedawnienia ulega zatrzymaniu, a po ustaniu okoliczności uzasadniających jego zawieszenie, biegnie dalej.

Natomiast przerwany bieg terminu przedawnienia również ulega zatrzymaniu, jednakże po ustaniu okoliczności przerywających jego bieg, termin biegnie od nowa.

Jakie są przykładowe przyczyny zawieszenia biegu terminu przedawnienia?

 • wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego
 • wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą zobowiązania podatkowego
 • wydanie decyzji, o odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej
 • doręczenie zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jakie są przykładowe przyczyny przerwania biegu przedawnienia?

 • ogłoszenie upadłości przez zobowiązanego podatnika,
 • zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony.
 • Masz kontrolę podatkową

Czy kontrola podatkowa ma wpływ na termin przedawnienia zobowiązania podatkowego?

Kontrola podatkowa nie jest przesłanką, która inicjuje zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia, a więc sam fakt jej wszczęcia i prowadzenia nie może stanowić bezpośredniej przyczyny zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia w sprawie.

Należy jednak zauważyć, że wszczęcie i prowadzenie kontroli skarbowej może być powiązane ze wszczęciem postępowania karnego skarbowego, co stanowi przesłankę zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

Photo by Wesley Tingey on Unsplash

***

Zmiany w Ordynacji podatkowej – przedawnienie podatków po nowemu

Po zmianach w PIT i CIT, Polskim Ładzie 1.0 i 2.0 fiskus nie próżnuje.

Dziennik Gazeta Prawna donosi o zmianach, które tym razem mają dotyczyć przepisów Ordynacji podatkowej, w tym tego co w MamKontrole.pl interesuje nas najbardziej czyli postępowań podatkowych [Czytaj dalej…]

Poznaj naszą ofertę: kontrola podatkowa.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Wojciech Pławiak

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: