Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Kontrola celno-skarbowa

Wynik kontroli celno-skarbowej

Wojciech Pławiak23 listopada 2022

Kiedy kończy się kontrola celno-skarbowa? Po zakończeniu czynności kontrolnych przeprowadzanych w czasie kontroli celno-skarbowej kontrolowanemu doręcza się wynik kontroli. Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę celno-skarbową. Inaczej niż w przypadku kontroli podatkowej, nie ma możliwości złożenia zastrzeżeń od wyniki kontroli celno-skarbowej. W terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany ma prawo dokonania korekty uprzednio […]

Komentarze (0)

Kontrolujący podczas kontroli celno-skarbowej mają znacznie szerszy wachlarz uprawnień, niż przy kontroli podatkowej. W czasie trwania kontroli mają oni prawo do wstępu na teren przedsiębiorstwa kontrolowanego i poruszania się po nim bez uzyskania przepustki, na podstawie legitymacji służbowej oraz nie podlegają obowiązkowi poddania się rewizji osobistej. Ponadto, kontrolujący mają prawo do wydawania osobom przebywającym na […]

Komentarze (0)

Miejsce i czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Wojciech Pławiak23 listopada 2022

Czynności kontrolne kontroli celno-skarbowej mogą być przeprowadzone tylko w ściśle określonych miejscach. Dla kontroli celno-skarbowej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczące limitowania dni kontrolnych w roku kalendarzowym. Miejsce prowadzenia kontroli Czynności związane z kontrolą celno-skarbową mogą być wykonywane w:

Komentarze (0)

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia – w przeciwieństwie do kontroli podatkowej, w której doręczenie podatnikowi zawiadomienia jest obligatoryjne. Właściwość organów przy kontroli celno-skarbowej Kontrola celno-skarbowa jest prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych. W Polsce aktualnie funkcjonuje 16 urzędów celno-skarbowych. Co do zasady, obszar działania urzędów pokrywa się z terytorium województwa.

Komentarze (0)