Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Bez kategorii

Fundacja rodzinna

Magdalena Bugajska13 stycznia 2023

Idea Fundacji Rodzinnej Fundacja rodzinna, zgodnie z założeniami projektu Ustawy o fundacji rodzinnej, ma być podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie majątkiem firmy rodzinnej i stanowiącym zabezpieczenie majątkowe grupy osób wskazanej przez fundatora. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy: Fundacja rodzinna będzie spełniała na rzecz wskazanych przez jej fundatora beneficjentów określone świadczenia. Beneficjentem, a więc osobą […]

Komentarze (0)