Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Wznowienie postępowań i kontroli podatkowych

Wojciech Pławiak18 maja 2020

Post image for Wznowienie postępowań i kontroli podatkowych

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 w praktyce od kolejnego tygodnia, 25 maja wznowione zostaną kontrole i postępowania podatkowe, w tym możliwość wydawania decyzji podatkowych, również na niekorzyść strony.

W ramach tarczy 3.0. usunięto bowiem z pierwszej ustawy antykryzysowej przepisy zawieszające bieg terminów procesowych, w tym terminów załatwiania spraw podatkowych.

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy bardzo ograniczoną aktywność organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w prowadzonych kontrolach i postępowaniach. Zgodnie z przepisami te nieliczne, podjęte w toku tych postępowań czynności są skuteczne a podatnicy mają obecnie podjęcia działań w celu ich zaskarżenia (jeśli zrobili to wcześniej to również te czynności były skuteczne).

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Post image for Ruszyła tarcza finansowa realne wsparcie dla podatników

Wreszcie ruszyła tarcza finansowa stanowiąca wreszcie realne wsparcie dla podatników odnotowujących spadek obrotów ze względu na pandemię koronawirusa i towarzyszący kryzys gospodarczy.

O ile poprzednie rozwiązania dotyczyły przede wszystkim wsparcia mikrofirm lub stosunkowo niewielkiego dofinansowania wynagrodzeń i składek – w ramach tarczy finansowej można uzyskać nawet środki w wysokości 3,5 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorców.

Dla mikrofirm wsparcie uzależnione jest od dwóch czynników:

  • spadku obrotów (trzy progi 25-50%; 50-75%; 75-100%)
  • liczby pracowników (do maksymalnie 9)

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Odstąpienie od kar SENT w czasach zarazy

Wojciech Pławiak23 marca 2020

Post image for Odstąpienie od kar SENT w czasach zarazy

Z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa, sytuacja ekonomiczna polskich przedsiębiorców, w tym zwłaszcza branży transportowej będzie się pogarszać. Spadające przychody przy stałych kosztach oraz obciążeniach publiczno-prawnych mogą nie tylko wpływać negatywnie na płynność finansową krajowych przedsiębiorstw, ale również determinować ich dalsze funkcjonowanie na polskim rynku.

Każde działanie minimalizujące koszty i straty finansowe ma w tej chwili kluczowe znaczenie. Kolejnym takim instrumentem jest możliwość zwracania się do organów podatkowych o odstąpienie od nakładanych dotychczas masowo kar pieniężnych na gruncie tzw. ustawy SENT.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Ograniczenie zaliczek na CIT / PIT

Wojciech Pławiak19 marca 2020

Post image for Ograniczenie zaliczek na CIT / PIT

Jutro mija termin zapłaty zaliczki na podatek CIT za miesiąc luty czyli ostatni okres normalnego funkcjonowania biznesu. Wyniki za marzec będą lub już są pogorszone ze względu na pandemię.

Na dziś nie ma nowych konkretnych rozwiązań rządowej tarczy antykryzysowej pozwalających uniknąć płatności zaliczki.

Możliwe jest natomiast skorzystanie z istniejących już instrumentów w postaci wniosku o zaniechanie poboru zaliczek na podstawie art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Post image for Koronawirus a ulgi i odroczenia podatków i składek

Pandemia COVID-19 (koronawirus) już wywołuje dramatyczne skutki dla przedsiębiorców wszystkich branż. Opóźnienia w płatności, utrata płynności, brak środków na wynagrodzenia to realny scenariusz najbliższych dni, a szybka poprawa jest mało prawdopodobna.

W tej sytuacji poszukiwane są wszelkie rozwiązania poprawiające płynność w tym, w obszarze podatków. Z dotychczasowych zapowiedzi Ministerstwa Finansów i Rady Ministrów wyłaniają się trzy rozwiązania:

  • odroczenie terminów bieżących zobowiązań podatkowych;
  • ulgi w spłacie zaległości w podatkach i składkach na ubezpieczenie społeczne (odroczenie w czasie, rozłożenie na raty, umorzenie w całości lub części);
  • ograniczenie egzekucji należności publicznoprawnych;
  • przyspieszenie realizacji zwrotów VAT.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)