Nasilone kontrole podatkowe w zakresie VAT w branży paliwowej

Chcesz dowiedzieć się co kontrolują aktualnej organy podatkowe w branży paliwowej? Na co należy zwrócić uwagę przygotowując się do kontroli podatkowej w zakresie nabycia paliw? Jak bronić się przed zarzutami niedochowania należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów?

Kontrole dotyczą wszystkich w branży

Nie ma obecnie na rynku przedsiębiorcy paliwowego, który nie borykałby się z kontrolą podatkową lub celno-skarbową. Kontrola dotyczy całego okresu 2012-2016 i podmiotów, które nabywała w tym czasie paliwo importowane do Polski (w większości nabywane wewnątrzwspólnotowo z Niemiec lub Litwy).

Kontrola obejmuje rozliczenia w podatku VAT i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliw od polskich pośredników. W niektórych przypadkach kwestionowane jest także zaliczenie wydatków na nabycie paliwa do kosztów uzyskania przychodów. Argumentem organów jest brak należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów.

Przykładowy schemat kwestionowania odliczenia VAT

Zwykle historia jest następująca: paliwo w 2012-2014 było importowane z Niemiec lub Litwy, a następnie zbywane między pośrednikami polskimi. Odbiorcą jest uczciwy podmiot – znany dystrybutor na rynku lub podmiot zużywający paliwo w prowadzonej działalności (np. firma transportowa).

Jeden z poprzednich pośredników nie uiszcza należnego podatku VAT przez sprzedaży paliwa. Najczęściej nie dotyczy to jednak naszego bezpośredniego kontrahenta. Ten podmiot dysponuje wszystkimi atrybutami prowadzonej legalnie działalności gospodarczej. Posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT składającym deklaracje podatkowe. Wpłacił kaucję gwarancyjną i był kontrolowany przez organy podatkowe, które nie stwierdziły jakichkolwiek nieprawidłowości.

Po kilku latach (2015-2017) pośrednik zaprzestaje prowadzonej działalności, spółka jest sprzedawana cudzoziemcowi. Wówczas jest wszczynana kontrola podatkowa, podmiot wykreślany jest z rejestru VAT, wydawana jest decyzja podatkowa kwestionująca odliczenie podatku naliczonego ze względu na brak wpłat VAT przez poprzednika. Okazuje się jednak, że żaden z pośredników nie dysponuje majątkiem pozwalającym choćby w części zapłacić należne zobowiązanie podatkowe.

Wówczas powstaje sytuacja w której, to my jako uczciwy podatnik i nieświadomy uczestnik obrotu towarem, mamy ponosić odpowiedzialność finansową za nie swoje błędy. Zwykle w pierwszej kolejności stawiany jest zarzut odliczenia VATu z pustej faktury (niedokumentującej faktycznego obrotu towarem). Po wykazaniu, że towar rzeczywiście był przychodzi czas na zarzut niedochowania należytej. Skutek to zwykle decyzja nawet na kilkanaście milionów zaległości.

Jak bronić się przed zarzutem niedochowania należytej staranności

Obrona przed zarzutami organów wymaga przede wszystkim aktywności z naszej strony. Oczekiwanie, że organy z własnej inicjatywy uwzględnią argumenty na naszą korzyść w większości przypadków okazuje się złudne.  Co powinniśmy robić, żeby obronić się przed zarzutami?

 • Udowodnić stosowanie spisanych (jeśli takie były) lub praktycznie funkcjonujących procedur weryfikacji kontrahentów;
 • Zebrać wszystkie dowody, wskazujące na normalną współpracę z kontrahentem (przekazywane dokumenty, korespondencja elektroniczna, rozmowy telefoniczne, dowody spotkań z kontrahentem, wizyt w siedzibie lub biurze handlowym firmy);
 • Ustalić osoby kontaktujące się z kontrahentem w naszym imieniu (w tym telefonicznie i mailowo), w celu wskazania ich jako potencjalnych świadków;
 • Zebrać całą dokumentację przekazaną przez kontrahenta (potwierdzenie rejestracji VAT, odpis z KRS, zaświadczenie o numerze REGON, koncesja, potwierdzenie złożenia kaucji gwarancyjnej, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach);
 • Na bieżąco kontrolować stan akt postępowania w siedzibie organu podatkowego (mamy w każdym czasie prawo do dostępu do akt) i reagować najlepiej w formie pisemnych wyjaśnień na gromadzone nowe dowody w sprawie;
 • Śledzić bieżące orzecznictwo sądów w podobnych sprawach (w ostatnim okresie sądy wydały szereg rozstrzygnięć na korzyść podatników nieświadomych oszustwa).

Przygotowanie procedur weryfikacji

PAKIETY PRZYGOTOWANE DLA FIRM Z BRANŻY PALIWOWEJ:

Wzór podstawowej procedury z komentarzem eksperta

zł netto + VAT500
 • Wzór procedury oparty o objaśnienia MF i prace zespołu roboczego
 • Wykorzystanie najnowszych orzeczeń sądów administracynych nt. należytej staranności
 • Wskazanie konkretnych czynności i źródeł weryfikacji informacji o kontrahentach
 • Komentarze umożliwiające dostosowanie procedury do specyfiki własnej działalności

POZOSTAJĘ do Państwa dyspozycji

Wojciech Pławiak
Partner, Zespół postępowań podatkowych  KDCP
Postępowania  podatkowe
tel. +48 602 669 169
email: wojciech.plawiak@kdcp.pl

 • Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy
 • Dziesięcioletnie doświadczenie w tematyce postępowań podatkowych.
 • Do 2014 r. Manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych EY
 • Pełnomocnik w kilkudziesięciu kontrolach podatkowych i postępowaniach dotyczących karuzel podatkowych, w większości w branży paliwowej
 • Pełnomocnik w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Pełnomocnik przed Trybunałem w sprawie zakończonej pierwszym korzystnym wyrokiem w sprawie oświadczeń nabywców oleju opałowego (SK 14/12)
Narzędzia proponowane przez KDCP uwzględniają wytyczne Ministerstwa Finansów, Komisji Europejskiej, sądów polskich  i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto narzędzia te uwzględniają podejście organów rządowych innych Państw Członkowskich UE.

Zostaw wiadomość

Masz pytania? Wypełnij formularz.