Weryfikacja kontrahentów – przygotowanie procedury

Z pomocą naszej kancelarii możesz dokonać pełnej procedury weryfikacji kontrahentów

Przygotowanie procedur weryfikacji kontrahentów

DZIAŁALNOŚĆ NA RYNKU WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ. Przedsiębiorcy grozi odmowa odliczenia zapłaconego w cenie VAT, odpowiedzialność solidarna za zobowiązanie podatkowe zbywcy, dodatkowa sankcja VAT w wysokości 100% podatku, zakwestionowanie kosztów uzyskania przychodów i sankcyjna 150% stawka odsetek za zwłokę.

DZIAŁALNOŚĆ NA RYNKU WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ

Co grozi przedsiębiorcom:

s

odmowa odliczenia zapłaconego w cenie VAT,

s

odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe zbywcy,

s

dodatkowe sankcje VAT w wysokości 100% podatku,

s

zakwestionowanie kosztów uzyskania przychodów,

s

sankcja 150% stawka odsetek za zwłokę.

JAK KANCELARIA KDCP POMOŻE CI ZWERYFIKOWAĆ KONTRAHENTÓW?

Eksperci KDCP, opierając się na swoim doświadczeniu zdobytym podczas wspierania klientów z branży paliwowej w kontrolach podatkowych i postępowaniach karnych związanych z tymi kontrolami, proponują Państwu wdrożenie skutecznej procedury weryfikacji kontrahentów i transakcji – dopasowanej do specyfiki Państwa działalności.

Jak pomożemy CI zabezpieczyć firmę na wypadek kontroli?

 • Przeprowadzimy Cię przez procedurę sprawdzania kontrahentów z którymi współpracujesz
 • Umożliwimy wykazanie dochowania należytej staranności w weryfikacji rzetelności kontrahentów
 • Zadbamy o wnikliwą i sprawną weryfikację rzetelności Twoich kontrahentów

Przygotowanie procedur weryfikacji

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia wskazujące jak dochować należytej staranności i zabezpieczyć się przed ryzykiem odmowy odliczenia VAT od nabycia i odpowiedzialności solidarnej za podatek VAT kontrahenta.

Objaśnienia są efektem prac zespołu roboczego w Ministerstwie Finansów, z udziałem Wojciecha Pławiaka, Partnera w LITIGATO Spory podatkowe. To pierwsza szansa na realne ograniczenie ryzyka wielomilionowych zaległości podatkowych poprzez wdrożenie opartych na objaśnieniach wewnętrznych procedur weryfikacji kontrahentów.

Obecnie standardem na rynku jest obciążanie uczciwych przedsiębiorców odpowiedzialnością za to, że jeden z poprzednich uczestników obrotu nie uiścił należnego podatku VAT, o czym nie mogli oni wiedzieć. Przedsiębiorcy grozi odmowa odliczenia zapłaconego w cenie VAT, odpowiedzialność solidarna za zobowiązanie podatkowe zbywcy, dodatkowa sankcja VAT w wysokości 100% podatku, zakwestionowanie kosztów uzyskania przychodów i sankcyjna 150% stawka odsetek za zwłokę.

Udział w pracach zespołu roboczego Ministerstwa Finansów umożliwił nam opracowanie procedury umożliwiającej weryfikację kontrahenta zgodnie z wskazówkami zawartymi w objaśnieniach. Właściwa weryfikacja kontrahentów jest kluczowa dla ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności. Zastosowanie się do objaśnień chroni zaś przed zapłatą podatku wraz z odsetkami oraz odpowiedzialnością karną skarbową.

Proponujemy dwa warianty współpracy wzór procedury do samodzielnego wdrożenia oraz wdrożenie indywidualnej procedury uwzględniającej specyfikę danego przedsiębiorcy.

PAKIETY PRZYGOTOWANE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Wzór podstawowej procedury z komentarzem eksperta

zł netto + VAT500
 • Wzór procedury oparty o objaśnienia MF i prace zespołu roboczego
 • Wykorzystanie najnowszych orzeczeń sądów administracynych nt. należytej staranności
 • Wskazanie konkretnych czynności i źródeł weryfikacji informacji o kontrahentach
 • Komentarze umożliwiające dostosowanie procedury do specyfiki własnej działalności

NAJCZĘŚCIEJ KONTROLOWANE BRANŻE:

POZOSTAJĘ do Państwa dyspozycji

Wojciech Pławiak

Wojciech Pławiak
Partner, LITIGATO Spory podatkowe

tel. +48 609 241 737
email: wojciech.plawiak@litigato.pl

 • Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy
 • Dziesięcioletnie doświadczenie w tematyce postępowań podatkowych.
 • Do 2014 r. Manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych EY
 • Pełnomocnik w kilkudziesięciu kontrolach podatkowych i postępowaniach dotyczących karuzel podatkowych, w większości w branży paliwowej
 • Pełnomocnik w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Pełnomocnik przed Trybunałem w sprawie zakończonej pierwszym korzystnym wyrokiem w sprawie oświadczeń nabywców oleju opałowego (SK 14/12)

Narzędzia proponowane przez LITIGATO Spory podatkowe uwzględniają wytyczne Ministerstwa Finansów, Komisji Europejskiej, sądów polskich  i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto narzędzia te uwzględniają podejście organów rządowych innych Państw Członkowskich UE.

Zostaw wiadomość

Masz pytania? Wypełnij formularz.