Wreszcie ruszyła tarcza finansowa stanowiąca wreszcie realne wsparcie dla podatników odnotowujących spadek obrotów ze względu na pandemię koronawirusa i towarzyszący kryzys gospodarczy.

O ile poprzednie rozwiązania dotyczyły przede wszystkim wsparcia mikrofirm lub stosunkowo niewielkiego dofinansowania wynagrodzeń i składek – w ramach tarczy finansowej można uzyskać nawet środki w wysokości 3,5 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorców.

Dla mikrofirm wsparcie uzależnione jest od dwóch czynników:

  • spadku obrotów (trzy progi 25-50%; 50-75%; 75-100%)
  • liczby pracowników (do maksymalnie 9)

Spadek obrotów (chodzi o przychód ze sprzedaży a nie dochód) powinien wystąpić po 1 lutego 2020:

  1. w porównaniu do miesiąca poprzedniego (np. kwiecień 2020 do marca 2020) lub
  2. analogicznego okresu z zeszłego roku (np. marzec 2020 do marca 2019).

Poniżej na podstawie danych Polskiego Funduszu Rozwoju przedstawiono możliwą wysokość wsparcia w ramach Tarczy Finansowej:

Maksymalnie wsparcie może zatem wynieść 36.000 zł na każdego pracownika pełnoetatowego co daje przy 9 pracownikach (limit dla mikrofirmy kwotę 324.000 zł wsparcia.

Program zakłada jeszcze większe wsparcie dla małych i średnich firm, w tym przypadku uzależniony od obrotów:

W tym obszarze subwencja może osiągnąć kwotę do 3,5 mln zł w zależności od spadku obrotów i przychodu za rok poprzedni.

Kilka uwag praktycznych:

  • Wnioski składane są za pomocą bankowości elektronicznej bez dodatkowych formularzy. Dane są jednak weryfikowane w bazach publicznych zwłaszcza podatkowych. W przypadku gdy znaczące obniżenie obrotów miało miejsce w kwietniu 2020 r. warto złożyć jak najszybciej deklarację VAT za miesiąc kwiecień, aby administracja dysponowała danymi umożliwiającymi porównanie obrotów.
  • Wsparcie uzależnione jest od wysokości przychodu a nie dochodów.
  • Warto przeanalizować jakie dane najkorzystniej porównywać. Może się okazać, że obniżka przychodu w kwietniu będzie wyższa niż w marcu (w stosunku rok do roku) i złożyć wniosek po spłynięciu danych za kwiecień 2020 r. a nie jak najszybciej.
  • Subwencja jest zwracana w części 25% pod warunkiem utrzymania miejsc pracy przez okres 12 miesięcy.
  • Subwencja musi być przeznaczona na szeroko rozumiane pokrycie kosztów działalności gospodarczej a nie tylko wypłatę wynagrodzeń. Obejmuje to spłatę rat kredytów i leasingów, opłacenie czynszu, spełnienie świadczeń z umów z kontrahentami (zapłata za towary i usługi).
Wojciech Pławiak