Jutro mija termin zapłaty zaliczki na podatek CIT za miesiąc luty czyli ostatni okres normalnego funkcjonowania biznesu. Wyniki za marzec będą lub już są pogorszone ze względu na pandemię.

Na dziś nie ma nowych konkretnych rozwiązań rządowej tarczy antykryzysowej pozwalających uniknąć płatności zaliczki.

Możliwe jest natomiast skorzystanie z istniejących już instrumentów w postaci wniosku o zaniechanie poboru zaliczek na podstawie art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej.

We wniosku konieczne jest uprawdopodobnienie, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy.

W tym celu można przykładowo porównać obroty za miesiąc luty i marzec w celu pokazania pogarszającej się sytuacji finansowej. Wniosek właściwie uzasadniony może doprowadzić nawet do zredukowania zaliczki do 0.

Wniosek powinien zostać złożony jak najszybciej przed terminem płatności najbliższej zaliczki, czyli do jutra – 20 marca 2020 r.

Wojciech Pławiak