Nowości z orzecznictwa sądów administracyjnych

Zbiór najważniejszych rozstrzygnięć sądów administracyjnych i organów państwa na temat kontroli podatkowej, postępowania podatkowego, postępowania sądowo-administracyjnego i prawa karnego skarbowego. Omawiam także orzeczenia dotyczące obszarów najczęściej kontrolowanych, np. przesłanek należytej staranności w VAT. W jednym miejscu orzeczenia sądów, decyzje organów KAS i wytyczne Ministerstwa Finansów i Prokuratora Generalnego. Zarówno w sprawach prowadzonych osobiście przeze mnie jak i innych podatników.

Kiedy kontrola podatkowa prowadzi do zagrożenia działalności przedsiębiorcy? cz. 2

Cz. 2 – Konsekwencje braku środków na zapłatę podatku Kiedy działania organów podatkowych mogą prowadzić do ryzyka upadłości podatnika? Kiedy członek zarządu może odpowiadać z własnego prywatnego za zobowiązania spółki? Jak chronić się przed odpowiedzialnością członka...

Kiedy kontrola podatkowa prowadzi do zagrożenia działalności przedsiębiorcy? cz. 1

Cz. 1 – Zabezpieczenie i wykonanie decyzji podatkowej Kiedy działania organów podatkowych mogą prowadzić do ryzyka upadłości podatnika? Jakimi instrumentami dysponują organy Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego Trzeba powiedzieć jasno, że organy podatkowe...

Wytyczne Prokuratora Generalnego

Wytyczne Prokuratora Generalnego ws. prowadzenia spraw dot. karuzel i innych oszustw podatkowych w VAT Prokurator Generalny opublikował kolejne wytyczne w sprawie prowadzenia postępowań karnych skarbowych w sprawach o przestępstwa podatkowe, w szczególności oszustwa...

Lista przesłanek należytej staranności. Ogólne postulaty.

Przesłanki należytej staranności. Inicjatywa Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów planuje stworzyć listę przesłanek należytej staranności, która w założeniu ma dać poczucie bezpieczeństwa uczciwym podatnikom. Jeśli sprawdzą kontrahenta w określony sposób, to...

Call Now Button