Miesiąc: wrzesień 2017

Kontrola podatkowa a kontrola celno-skarbowa

Chcesz wiedzieć jak czym różni się kontrola podatkowa od kontroli celno-skarbowej. Jakie organy prowadzą oba typy kontroli rozliczeń podatkowych? Jakimi uprawnieniami dysponują organy Krajowej Administracji Skarbowej. Jakie uprawnienia ma kontrolowany podatnik.   Dlaczego funkcjonują dwa odrębne tryby kontroli rozliczeń podatkowych? Kontrola podatkowa to standardowy, podstawowy tryb weryfikacji rozliczeń podatników przez urzędy skarbowy regulowany przez Ordynację podatkową. Dotyczy rozliczeń wszystkich podatków i przewiduje szereg gwarancji dla podatników i ograniczony zakres kompetencji organów podatkowych. Kontrola celno-skarbowa jest nową instytucją wprowadzona w ramach reformy KAS od 1 marca 2017 ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrola zastąpiła dotychczasową kontrolę skarbową realizowaną przez urzędy...

Czytaj dalej

Kiedy kontrola podatkowa prowadzi do zagrożenia działalności przedsiębiorcy? cz. 2

Cz. 2 – Konsekwencje braku środków na zapłatę podatku Kiedy działania organów podatkowych mogą prowadzić do ryzyka upadłości podatnika? Kiedy członek zarządu może odpowiadać z własnego prywatnego za zobowiązania spółki? Jak chronić się przed odpowiedzialnością członka zarządu za zaległości podatkowe spółki?   Stan niewypłacalności i jego konsekwencje W poprzednim wpisie rozważaliśmy możliwości organów podatkowych co do zablokowania działalności spółki. Tym razem zajmiemy się sytuacją gdy decyzja jest już wydana i podlega ona wykonaniu albo dlatego że jest ostateczna i nie wstrzymano jej wykonania albo nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. W takim przypadku, jeśli mamy środki na zapłatę to jesteśmy...

Czytaj dalej

Kiedy kontrola podatkowa prowadzi do zagrożenia działalności przedsiębiorcy? cz. 1

Cz. 1 – Zabezpieczenie i wykonanie decyzji podatkowej Kiedy działania organów podatkowych mogą prowadzić do ryzyka upadłości podatnika? Jakimi instrumentami dysponują organy Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego Trzeba powiedzieć jasno, że organy podatkowe zwłaszcza we współpracy z innymi organami państwa (Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i prokuraturą) w praktyce mogą zablokować działalność przedsiębiorcy w taki sposób, aby w krótkim czasie doprowadzić do zakończenia działalności spółki. Podstawowym narzędziem jest zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych na majątku podatnika. Zabezpieczenie może zostać zarządzone jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie podatek nie zostanie zapłacony a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze...

Czytaj dalej
Call Now Button