Czas trwania kontroli podatkowej

Chcesz wiedzieć jak długo potrwa jeszcze kontrola podatkowa. Czy są sztywne ograniczenia czasu trwania kontroli podatkowej? Dowiedz się w jaki sposób możesz sam patrzeć na ręce urzędowi skarbowemu i UCS. Limity czasu trwania kontroli podatkowej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Teoretycznie, czas trwania kontroli podatkowej w sposób sztywny ograniczają limity przewidziane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tymi ograniczeniami czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych; 2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych; 3) w odniesieniu...

Czytaj dalej