Dzień: 17 sierpnia 2017

Przewlekłość kontroli podatkowej

Jak domagać się przyspieszenia kontroli podatkowej? Czy podatnik ma możliwość domagania się zakończenia przedłużającej się kontroli podatkowej? Czy w tej sprawie można liczyć na sąd administracyjny? Dowiedz się gdzie kierować skargi i ponaglenia. Ponaglenie w kontroli podatkowej W poprzednim wpisie wskazywałem na ramy czasowe trwania kontroli. Konkluzja nie napawała optymizmem – w praktyce organy podatkowej mogą dowolnie długo przedłużać kontrolę podatkową. Nie oznacza to jednak, że podatnik pozbawiony jest instrumentów dyscyplinujących organy podatkowe. Podstawowym narzędziem przedsiębiorcy w sytuacji gdy kontrola się niepokojąco przedłuża jest złożenie ponaglenia do organu wyższego stopnia – w zdecydowanej większości przypadków będzie to dyrektor izby...

Czytaj dalej

Czas trwania kontroli podatkowej

Chcesz wiedzieć jak długo potrwa jeszcze kontrola podatkowa. Czy są sztywne ograniczenia czasu trwania kontroli podatkowej? Dowiedz się w jaki sposób możesz sam patrzeć na ręce urzędowi skarbowemu i UCS. Limity czasu trwania kontroli podatkowej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Teoretycznie, czas trwania kontroli podatkowej w sposób sztywny ograniczają limity przewidziane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tymi ograniczeniami czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych; 2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych; 3) w odniesieniu...

Czytaj dalej
Call Now Button