Miesiąc: sierpień 2017

Zarządzenie Ministerstwa Finansów

Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020 Chcesz wiedzieć czego można spodziewać się ze strony organów podatkowych w przyszłości. Czy planowane jest nasilenie kontroli? Zmiana sposobu postepowania organów podatkowych? Jakie obszary będą kontrolowane w kolejnych latach? Znaczenie zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 25 lipca 2017 r. zostało podpisane zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020. W dokumencie zostały wskazane misja i wizja KAS, cele, wskaźniki i metody weryfikacji zamierzeń MF. Tego typu wewnętrzne zarządzenia są coraz częściej stosowane w ramach Ministerstwa stąd ich znaczenie rośnie i...

Czytaj dalej

Wytyczne Prokuratora Generalnego

Wytyczne Prokuratora Generalnego ws. prowadzenia spraw dot. karuzel i innych oszustw podatkowych w VAT Prokurator Generalny opublikował kolejne wytyczne w sprawie prowadzenia postępowań karnych skarbowych w sprawach o przestępstwa podatkowe, w szczególności oszustwa VATowskie, karuzele podatkowe. Czy uczciwi podatnicy nieświadomie wplątani w łańcuch transakcji w ramach karuzeli podatkowej mają czego się obawiać? Tło zaleceń Prokuratora Generalnego Przede wszystkim pamiętajmy, że pomimo niegroźnie brzmiącej nazwie wytyczne, mówimy o akcie wiążącym wszystkich prokuratorów. Zgodnie bowiem z Prawem o prokuraturze prokurator jest obowiązany wykonywać zarządzenia, wytyczne i polecenia prokuratora przełożonego, a Prokurator Generalny jest przełożonym wszystkich prokuratorów. Jednocześnie środek już drugi raz...

Czytaj dalej

Przesłanki należytej staranności. Szczegółowe postulaty.

Przesłanki należytej staranności. Szczegółowe propozycje Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów planuje stworzyć listę przesłanek należytej staranności, która w założeniu ma dać poczucie bezpieczeństwa uczciwym podatnikom. Jak ocenić poszczególne pomysły Ministerstwa na kształt listy? Jak przesłanki i kryteria mają sens, a które z nich nie powinny mieć wpływu na prawo podatnika do odliczenia podatku VAT naliczonego? Ministerstwo Finansów w swoich wstępnych propozycjach katalogu przesłanek należytej staranności (mającym chronić podatników przed kwestionowaniem odliczenia podatku VAT naliczonego ze względu na oszustwo kontrahenta) wyodrębniło 3 grupy kryteriów oceny kontrahenta w kontekście spełnienia standardu należytej staranności: kryteria podmiotowe związane z formalną identyfikacją kontrahenta, spełnieniem podstawowych...

Czytaj dalej

Lista przesłanek należytej staranności. Ogólne postulaty.

Przesłanki należytej staranności. Inicjatywa Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów planuje stworzyć listę przesłanek należytej staranności, która w założeniu ma dać poczucie bezpieczeństwa uczciwym podatnikom. Jeśli sprawdzą kontrahenta w określony sposób, to powinni mieć pewność, że organy nie zakwestionują w toku kontroli podatkowej odliczenia VAT przy nabyciu towarów. Czy ta inicjatywa i w jakim kształcie ma sens? Pomysł Ministerstwa Finansów – katalog przesłanek należytej staranności Uwzględniając liczne postulaty przedsiębiorców, w celu m.in. ochrony uczciwych podatników, Ministerstwo Finansów planuje opracowanie możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych, których spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem...

Czytaj dalej

Przewlekłość kontroli podatkowej

Jak domagać się przyspieszenia kontroli podatkowej? Czy podatnik ma możliwość domagania się zakończenia przedłużającej się kontroli podatkowej? Czy w tej sprawie można liczyć na sąd administracyjny? Dowiedz się gdzie kierować skargi i ponaglenia. Ponaglenie w kontroli podatkowej W poprzednim wpisie wskazywałem na ramy czasowe trwania kontroli. Konkluzja nie napawała optymizmem – w praktyce organy podatkowej mogą dowolnie długo przedłużać kontrolę podatkową. Nie oznacza to jednak, że podatnik pozbawiony jest instrumentów dyscyplinujących organy podatkowe. Podstawowym narzędziem przedsiębiorcy w sytuacji gdy kontrola się niepokojąco przedłuża jest złożenie ponaglenia do organu wyższego stopnia – w zdecydowanej większości przypadków będzie to dyrektor izby...

Czytaj dalej
  • 1
  • 2
Call Now Button