Wszystkie

Najnowsze
  • Kontrola podatkowa
  • Postępowanie podatkowe
  • Interpretacje podatkowe
  • Prawa i obowiązki kontrolowanego
  • Odpowiedzialność indywidualna za zobowiązania podatkowe
  • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
  • Przeciwdziałanie karuzeli podatkowej VAT

Zmiany w KKS – zaostrzenie kar i wydłużenie terminów przedawnienia

Działań zmierzających do „uszczelnienia” systemu podatkowego ciąg dalszy, tym razem zmiany mają dotknąć prawo karne skarbowe i stosunkowo rzadko nowelizowany KKS (ostatnia duża nowelizacja KKS została dokonana ponad 10 lat temu). Projekt datowany jest na 21 grudnia 2018 r. i należy spodziewać się szybkich prac nad zmianami. Wbrew niektórym deklaracją w projekcie ustawy, nie ma co się oszukiwać efektem zmian będzie przede wszystkim zaostrzenie kar, rozszerzenie katalogu przestępstwa oraz wydłużenie okresu w którym organ ścigania mogą prowadzić postępowania w sprawie przestępstw „białych kołnierzyków”. Ograniczono również zastosowanie niektórych instytucji, które dotychczas umożliwiały uwolnienie od odpowiedzialności karnej (tzw. „czynny żal”).

Zmiany w KKS – zaostrzenie kar i wydłużenie terminów przedawnienia

Działań zmierzających do „uszczelnienia” systemu podatkowego ciąg dalszy, tym razem zmiany mają dotknąć prawo karne skarbowe i stosunkowo rzadko nowelizowany KKS (ostatnia duża nowelizacja KKS została dokonana ponad 10 lat temu). Projekt datowany jest na 21 grudnia 2018 r. i należy spodziewać się szybkich prac nad zmianami.
Wbrew niektórym deklaracją w projekcie ustawy, nie ma co się oszukiwać efektem zmian będzie przede wszystkim zaostrzenie kar, rozszerzenie katalogu przestępstwa oraz wydłużenie okresu w którym organ ścigania mogą prowadzić postępowania w sprawie przestępstw „białych kołnierzyków”. Ograniczono również zastosowanie niektórych instytucji, które dotychczas umożliwiały uwolnienie od odpowiedzialności karnej (tzw. „czynny żal”).

Czytaj dalej
Loading